Meld fra om feil på og ved veiene

FiksGataMi.no er en landsdekkende tjeneste for å melde inn feil og problemer på og ved veiene.

Veilys

Melding om feil eller skade på veilys skal meldes direkte til kommunen