Skriftstørrelse

Hopp til her

Ny parkeringsforskrift fra 2017

Nye parkeringsregler fra 1. januar 2017:

Stortinget har vedtatt ny parkeringsforskrift, ny forskrift om offentlig parkeringsgebyr og ny forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede som er gjeldende fra 1.januar 2017.

Hensikten med nye forskrifter skal være å gjøre parkeringsregelverket enklere og gi forbrukerne sterkere vern.

Parkeringsforskriften er et felles regelverk for all parkering, privat og offentlig, som tilbys allmenheten mot betaling eller på andre vilkår = vilkårsparkering.

Med vilkårsparkering menes:

Parkering mot betaling
Parkering med tidsbegrensning
Parkering på andre vilkår, for eksempel at man må stå innenfor oppmerkede felt.

Vilkårsparkering og kontrollsanksjon

Dagens ordning med tilleggsavgift og kontrollavgift fjernes, og erstattes fra og med 01.01.17 med en felles kontrollsanksjon for vilkårsparkering. Størrelsen på denne er basert på overtredelsen og har satsene kr. 300, 600 og 900.

300 kroner

Brudd på dokumentasjonsplikt for tidsbegrenset parkering.

600 kroner

Normal sanksjon for andre overtredelser med unntak av HC.
Eksempel: Utgått billett, manglende parkeringsbevis, overskridelse av tidsbegrensning.

900 kroner

Overtredelse av vilkårene for plass reservert for forflytningshemmede. Er overtredelsen foretatt av person som har HC kort uten at kortet har ligget synlig for kontroll, reduseres sanksjonen til 600 kroner.

Parkeringsgebyr – 900 kroner

Håndhevelse av stans- og parkeringsforbud som følge av trafikkreglene, vegtrafikkloven eller skiltforskriftens skilt omfattes ikke av bestemmelsene i ny forskrift om vilkårsparkering men av forskrift om parkeringsgebyr. Eksisterende regelverk videreføres i hovedsak, men gebyret øker fra 500 kroner til 900 kroner.

Gebyret ilegges ved stans eller parkering i strid med vegtrafikklovens § 3 og § 17, trafikkreglene § 17, skiltforskriften, forskrift om offentlig parkeringsgebyr og bestemmelser gitt i medhold av vegtrafikkloven § 4 og § 9. Gjelder på vei åpen for allmenn ferdsel.

Skjema: Klage på ilagt parkeringsgebyr og kontrollsaksjon

Forflytningshemmede

Forskriften stiller krav om at områder der det tilbys parkering for allmennheten skal settes av plasser som er reservert forflytningshemmede.
Et viktig punkt her er at det ikke er lov å drive av- og pålessing på slike plasser. Skal en plass som er reservert for forflytningshemmede benyttes, forutsettes det at du har et gyldig HC-kort som er utstedt av hjemstedskommunen.

Ny parkeringsklagenemd

Det er etablert en felles klagenemnd for offentlig og privat vilkårsparkering. Husk at du først må klage til den virksomheten som har ilagt deg gebyr eller kontrollsanksjon. Informasjon om hvor du skal klage fremgår av ileggelsen. Får du avslag på denne klagen har du mulighet til å klage til parkeringsklagenemda.

Se eventuelt mer informasjon på: http://pklagenemnda.no/ 

De nye forskriftene kan leses i sin helhet på lovdata under:
Forskrift om vilkårsparkering (parkeringsforskriften)
Forskrift om offentlig parkeringsgebyr

Eventuelle spørsmål om den nye forskriften kan rettes til Farsund kommune ved teknisk drift.

  • Last updated on .

Besøksadresse

Åpningstider mandag - fredag: kl. 8-15
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse

Farsund kommune
postboks 100, 4552 Farsund

Kommunenummer: 4206
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Kontakt oss

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 38 20 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss

Logg inn

Logg inn