Skriftstørrelse

Hopp til her

Starte eller bytte skole | Farsund

Skoleinnmeldingen vil fra og med 2019 foregå på en ny og heldigital måte. Alle som har barn som skal begynne på skole høsten 2019 vil få tilsendt informasjon og veiledning til deres digitale postkasse i løpet av februar 2019. Dette gjelder også barn født i 2012 med utsatt skolestart. Ta gjerne kontakt med skolen hvis du har spørsmål.

Frist for innskriving

Foreløpig svarfrist for innskriving - 28. februar.

Tidlig skolestart

Det er mulig å søke om fremskutt skolestart. Søknad sendes til Farsund kommune ved skolefaglig rådgiver. Kommunen sender deretter henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste for en vurdering.

Ny innbygger i kommunen?

Først og fremst vil vi ønske deg velkommen til kommunen. Du må gi beskjed til nåværende skole om hvor du skal flytte slik at nødvendig informasjon kan oversendes fra nåværende skole til ny skole.

Du trenger ikke søke om skolebytte ved flytting, men ta likevel kontakt med din nærskole i kommunen.

Skoletilhørighet- nærskoleprinsippet

Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest hjemmet. Denne retten omtales ofte som nærskoleprinsippet. Du kan søke om å få gå på en annen skole enn nærskolen. Elever som søker om å få gå ved annen skole enn nærskolen innad i kommunen, kan få søknaden innvilget dersom skolen har ledig kapasitet og så lenge innvilgelse av søknaden ikke medfører utgifter til klassedeling og elevsammensetningen for øvrig gjør det forsvarlig.

Bytte av skole internt i kommunen

Du kan søke om å få gå på en annen skole enn nærskolen. Innvilges søknaden, gis ikke skoleskyss selv om avstanden er over to/fire kilometer.

Skolebytte til skole utenfor kommunen

I særlige tilfeller kan kommunen innvilge søknad om skoleplass utenfor kommunen. Innvilges søknaden, gis ikke skoleskyss selv om avstanden er over to/fire kilometer.

Søknadsbehandling

Enkeltvedtak om skoleplassering for kommende 1. klassinger fattes i begynnelsen av kalenderåret av rektor ved den enkelte skole. Elever som skal over i 8. klasse tas enten inn ved Farsund ungdomsskole eller ved Lista ungdomsskole, avhengig av boområdet. Elever fra Vanse og Borhaug skole overføres til Lista ungdomsskole, mens elever ved Farsund barneskole går over til Farsund ungdomsskole etter utgang av 7 klasse.

Klage

Du kan klage dersom søknad om skolebytte ikke innvilges. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til kommunen. I klagen må du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning til hvordan klagen skal utformes. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir klagen sendt til Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder som fatter endelig vedtak i saken.

Annen informasjon

  • Last updated on .

Besøksadresse

Åpningstider mandag - fredag: kl. 8-15
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse

Farsund kommune
postboks 100, 4552 Farsund

Kommunenummer: 4206
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Kontakt oss

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 38 20 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss