Skriftstørrelse

Hopp til her

Permisjon fra undervisning

Foreldre som ønsker å ta eleven ut av skolen utenom skolens ordinære fridager, må søke særskilt om dette. Skolen oppfordrer foreldrene til i størst mulig grad å legge ferieturer osv. til elevenes ordinære skoleferier.

Hvor mange dager kan du søke om?

Du kan søke om permisjon fra skolen i inntil to uker (ti skoledager). Det er opp til skolen å vurdere om en elev skal få innvilget permisjon. Skolen kan avslå permisjonssøknaden selv om det er skolefaglig forsvarlig for den enkelte elev å få fri.

Hvem kan innvilge permisjon?

 • Kontaktlærer kan innvilge permisjon for inntil en dag.
 • Rektor kan innvilge permisjon utover en dag.
 • Ingen kan få lovlig permisjon i mer enn to uker. Jf Opplæringsloven § 2-11 første og andre ledd.

Permisjoner elevene har krav på

 • Elever som tilhører trossamfunn utenfor Den Norske Kirke, har etter søknad fra foreldre rett til å være borte fra skolen de dagene trossamfunnet deres har helligdag.

Følgende permisjoner kan innvilges:

 • deltakelse i arbeid for ideologiske organisasjoner minst på fylkesplan
 • deltakelse på idrettsarrangementer minst på fylkesplan
 • deltakelse på større offentlige kulturarrangementer
 • legebesøk
 • tannlegebesøk
 • begravelse
 • andre større familiebegivenheter den dagen feiringen foregår
 • foreldreorganiserte turer der alle klassens elever har tilbud om å være med

Søknadsfrist

Søknad om permisjon må sendes i god tid før ønsket permisjon, helst tre uker før.

Slik søker du:

 • Du må sende skriftlig søknad til skolen i meldingsboka
 • Skolen går igjennom søknaden og fatter vedtak.
 • Det er rektor ved den enkelte skole som har fullmakt til å innvilge permisjonssøknader.
 • Behandlingstid er vanligvis tre uker. Dersom det tar lengre tid, skal du få et svar med et estimat for hvor lang tid skolen trenger på å behandle søknaden.

Klage

Hvis skolen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til skolen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Skolen vil kunne gi deg veiledning. Opprettholder skolen sin avgjørelse, sender skolen saken til fagavdelingen. Dersom heller ikke fagavdelingen finner grunnlag for å imøtekomme klagen, blir den sendt videre til fylkesmannen i Agder som fatter endelig vedtak i saken.

Annen informasjon

 • Last updated on .

Besøksadresse

Åpningstider mandag - fredag: kl. 8-15
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse

Farsund kommune
postboks 100, 4552 Farsund

Kommunenummer: 4206
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Kontakt oss

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 38 20 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss

Logg inn

Logg inn