Priser Farsund småbåthavn - pr. 1.1.2020

Havn

Pris pr breddemeter

 Haugestranda 300,-
Jøllestø 600,-

Kjørrefjord

Sundsodden

1100,-

Lauervik

Farøy

Borshavn (ikke ny flytebrygge)

Tjørvehavn

Sigersvold

1200,-

Verven

Borshavn, ny flytebrygge

1800,-

Leie i småbåthavnene for båter under 15 meter.

Tildelingsvederlag for ny eller endret båtplass er kr. 1.500,-.

Det betales kr. 500,- for hver ventelisteplass man ønsker. Ventelisteplassen er gyldig i inntil 5 år eller til man får den ønskede båtplassen.

All bruk av strøm skal måles og betales for i henhold til gjeldende prisliste. Strømmåler hentes på servicetorget i Farsund. Depositum = kr. 800,- Årsleie = kr. 300,-

Båter som tas på land og som plasseres på områder som disponeres av Havnevesenet som ikke er godkjent til lagring av båter betaler kr. 10,- pr. lengdemeter pr. døgn. (Kjørrefjord, Listahavnen og Lauervika har godkjente områder)

Lagring av båter på land i Kjørrefjord, Listahavnen og Lauervika på anvist sted belastes med kr. 20,- pr. lengdemeter pr. måned.

Lagring av båt på land uten havneadministrasjonens tillatelse belastes med 3 x ordinær betaling.

Kjøp av båthusgrunn i Lauervika, Sundsodden og Kjørrefjord. Kr. 15.000,- pr. breddemeter (strandlinjemeter).

Fritidsfartøyer som anløper våre gjestehavner kan ligge vederlagsfritt i inntil 7 døgn. Deretter er prisen kr. 300,- pr. døgn.

Båter under 15 meters lengde som ønsker langtidsligge i våre gjestehavner eller ved andre offentlige kaier (lengre enn 30 dager) kan søke om dette og hvis det innvilges så skal det betales kr. 50,- pr. døgn + strøm.