Betalingssatser for Farsund kulturskole

Avgifter for 2018-2019 vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur 22.3.2018:

Elevavgift: kr. 2700,- pr år (kr. 1350,- pr semester)


BETALINGSSATSER PR. SEMESTER:

 
En elevplass koster 1350,- 
Sound of Happiness: 550,- 
Spill i band: 550,- (gratis hvis du har elevplass)
Musikkarusell: 550,-
Visuell kunst: 1350,-
Ballett: 1350,-


Søskenmoderasjon er 50% for hvert barn etter det første, og ingen familier betaler for mer enn 2 hele elevplasser. Det gis ikke rabatt for deltakelse i flere fag.
Regning sendes fra kommunekassen fordelt på høst- og vårsemester.

Oppsigelse av plass for vårsemester må leveres kulturskolen skriftlig, senest 1.desember. Overholdes ikke fristen betales full avgift for vårsemesteret.

LEIE AV INSTRUMENTER:

Kulturskolen har noen instrumenter til utlån. Instrumentleien er 500,- pr. semester for blåseinstrumenter og 300,- for gitarer. Ta kontakt ved behov.