Bruksrettigheter og tillatelser

Formål

En bruksrett (servitutt) er en særskilt rett over annen manns grunn.

Eksempler på slike rettigheter kan være:

Stifte eller slette en bruksrett

Lurer du på om det er tinglyst noen bruksrett over din eiendom? Kontakt kartverket