Skriftstørrelse

Motorferdsel i utmark

Generelt

 • Ferdsel med motorfartøy på vann/innsjø er ikke tillatt i henhold til Motorferdselloven.
 • Har du behov for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy i utmark og på islagte vassdrag, må du søke kommunen om tillatelse.
 • Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert for å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.
 • Som hovedregel er bruk av motorkjøretøy til redningstjenesten, jord- og skogbruksnæring og transport til faste bosteder lov, mens ferdsel til andre formål krever tillatelse fra kommunen.
 • Merk at du uansett ikke kan få tillatelse til turkjøring i vår kommune.

Målgruppe

 • Personer som har behov for å bruke motorfartøy eller luftfartøy i utmark og på islagte vassdrag.
 • Hytteeiere som ønsker å frakte tunge gjenstander, eksempelvis materialer, kan være en aktuell målgruppe.

Vilkår

 • I unntakstilfeller og når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel til formål som forskriften ikke nevner spesielt.
 • Du må ha et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte og som ikke knytter seg til turkjøring.
 • Behovet ditt må vurderes mot mulige skader og ulemper.
 • Generelt er det vanskeligere å få dispensasjon for å kjøre på barmark enn på snødekt mark.
 • Før det fattes vedtak som berører naturmangfoldet, skal kommunen også vurdere en del miljørettslige prinsipper (se naturmangfoldloven, spesielt §§ 8 - 12).
 • Kommunen kan sette egne vilkår for dispensasjonen. Vilkår kan bl.a. være knyttet til:
  • Trasé for motorferdsel
  • Antall turer
  • Tidsrom
  • Annet

Vannscooter-kjøring

Begrensninger

Det er ikke tillatt å kjøre vannscooter og lignende motordrevet fartøy i sjø:

 1. innenfor definerte forbudsområder. Miljødirektoratet har oversikt over kommunens forbudsområdene.
 2. i et heldekkende belte på 400 meter ut fra land,
 3. i verneområder, og
 4. i et heldekkende belte på 400 meter fra alle verneområder.

Transportkjøring gjennom forbudsbeltet

 • Det er ikke tillatt med transportkjøring i verneområder, på elvestrekninger eller innenfor badebøyene i oppmerkede badeområder.
 • Det er tillatt med transportkjøring gjennom forbudsbeltet for å komme seg fra land og ut til områder utenfor forbudsbeltet.
 • Transportkjøring skal i utgangspunktet skje i farled.
  • Dersom det ikke foreligger en farled nær stedet vannscooteren starter fra er det tillatt å kjøre ut gjennom forbudsbeltet utenom farled over en avstand på inntil 1000 meter på følgende vilkår:
  • Det skal velges kortest mulig vei gjennom forbudsbeltet.
  • Man skal holde en avstand på minst 30 meter fra land ved passering av øyer og holmer med mindre det er nødvendig å passere i nærmere avstand gjennom smale sund, for å komme ut gjennom forbudsbeltet.
  • Man skal ikke kjøre i større hastighet enn 5 knop.
  • Det skal holdes så stø kurs som mulig.
  • Det er ikke tillatt med hopping på bølger, sikksakk-kjøring mellom andre fartøyer, eller annen type adferd som kan forårsake risiko for sammenstøt.

Vassdrag og innsjøer

 • Reglene for bruk av vannscootere og lignende på vassdrag og innsjø medfører at slik ferdsel ikke er tillatt i kommunen.
 • Unntak fra forbudet for politi, rednings- og ambulansetjeneste. Se forskriften om bruk av vannscootere og lignende for uttømmende liste.
 • Last updated on .

Besøksadresse

Åpningstider mandag - fredag: kl. 8-15
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse

Farsund kommune
postboks 100, 4552 Farsund

Kommunenummer: 4206
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Kontakt oss

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 38 20 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss