Skriftstørrelse

Naturforvaltning

Kommunen har naturforvalter som arbeider med å fremme naturverdiene gjennom bærekraftig bruk og vern, til beste for kommunens innbyggere. Det er et mål at naturen skal være grunnlag for økonomisk verdiskapning, men ikke minst markedsføres og vises fram. Naturen og ressursene som finnes er et av fortrinnene kommunen har å tilby turister og potensielle tilflyttere.

Naturforvalter samarbeider med Lister Friluftsråd, besøkssenter våtmark Lista, Skjærgårdstjenesten og frivillighetssentralen, for å fremme naturopplevelse, folkehelse, økt kunnskap og stolthet.

Naturforvalter jobber med vannforvaltning og oppfylling av kommunens oppgaver i tråd med vanndirektivet. Restaurering av Vansebekken er resultat av dette arbeidet som for en stor del er finansiert av prosjektmidler. I bekken ble det lagt ut gytegrus for sjøørreten.

Det samarbeides med Fylkesmannen og Statens Naturoppsyn (SNO) om forvalting av verneområdene. Naturforvalter er kommunens talsmann.

Prisavtalen har medført statlige retningslinjer for å redusere klimagassutslipp. Farsund kommune hever sin kompetanse innenfor fagfeltet og på denne måten være i stand til å gripe mulighetene som omstilling vil medføre.

Lista har et kulturlandskap som i tillegg til unik natur setter sitt særpreg på Lista-landet. Store deler av Vest-Lista er definert som utvalgt kulturlandskap, der grunneiere har mulighet til å inngå frivillige avtaler om vern eller restaurering av kulturverdier.

Strandtorn er kommuneblomst. Den er nesten utdødd i Norge. 80% av gjenlevende bestanden finnes på Haugestranda.

Fremmede arter som boersvineblom bekjempes aktivt

Kystlotteriet er et tilbud til innbyggere og besøkende som ønsker å samle søppel og være med i trekking av premier. I Lister – Farsund, Flekkefjord, Lyngdal og Kvinesdal- settes det ut informasjonstavler der man kan hente sekker og lodd. Se kart. Friluftsrådet har sammen med kommune søkt og fått midler til prosjektet fra Miljødirektoratet.

  • Last updated on .

Besøksadresse

Åpningstider mandag - fredag: kl. 8-15
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse

Farsund kommune
postboks 100, 4552 Farsund

Kommunenummer: 4206
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Kontakt oss

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 38 20 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss