Skriftstørrelse

Vernede områder i Farsund kommune

Vår uvanlige natur med sjeldne vekster og rikt fugleliv har gjort at mange områder er blitt særskilt vernet, også hele landskapstyper er blitt beskyttet.

Naturreservater er opprettet med hjemmel i naturmangfoldloven §37: Område som har urørt, eller tilnærmet urørt natur eller utgjør spesiell naturtype og som har særskilt vitenskapelig eller pedagogisk betydning eller som skiller seg ut ved sin egenart, kan fredes som naturreservat.

Landskapsvern er hjemlet i naturmangfoldlovens §5: For å bevare egenart eller vakkert natur- eller kulturlandskap kan arealer legges ut som landskapsvernområde. Mer informasjon om Naturmangfoldloven.

Til hvert verneområde er det utarbeidet en forskrift som blant annet beskriver avgrensingen av området og gir vilkår for ferdsel innen verneområdet. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet for verneområdene. Det betyr at de utarbeider planer, står for utførsel av tiltak og saksbehandler søknader. Fylkesmannen avklarer forholdet til naturmangfoldloven. Tiltak kan likevel være søknadspliktig i plan og bygningsloven, havneloven eller annet. Naturforvalter i kommunen vil kunne veilede og samordne nødvendige søknader.
Med bakgrunn i blant annet prosjektet sørnorsk kystnatur ønskes det næringsutvikling basert på naturverdiene i verneområdene. Kommunen vil være en pådriver for å få til prosjekt som kan gi økonomisk avkastning samtidig som naturverdiene ikke blir skadelidende. 

Mer informasjon om hvert område i følgende forskrifter (lenker til Lovdata):

 

 

Her finner du kart med kommunens verneområder samt andre registrerte naturverdier (aktiver ønsket lag under «vis kartlagsliste») : http://kart.naturbase.no/

  • Last updated on .

Besøksadresse

Åpningstider mandag - fredag: kl. 8-15
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse

Farsund kommune
postboks 100, 4552 Farsund

Kommunenummer: 4206
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Kontakt oss

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 38 20 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss