Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er et kommunalt og interkommunalt samarbeid der kunst - og kulturtilbud skal være tilgjengelige for eldre.

Vil du lage et "Spaserstokk-tiltak"?

Lenke