Skriftstørrelse

Skogbruk i Farsund

Skogen i Farsund kommune er mangfoldig; fra frodige fjordkanter med edellauvskoger til karrige heier med krokete bjørk.

Det produktive skogarealet er i underkant av 100 km2, og den årlige nyttbare tilveksten er ca. 23 000 kbm. Skogen er fordelt på ca. 3/4 lauvskog og 1/4 barskog. Foruten produksjon av tømmer satses det på pyntegrønt- og juletreplantasjer. Det er ca. 510 skogeiere i kommunen (med produktiv skogareal over 10 dekar).

Kommunens rolle i skogbruket er: Behandling av saker etter Lov om skogbruk, arealforvaltning, næringsutvikling og skogfaglig veiledning.
Skogbruket er en næring som krever langsiktig planlegging. Med et stort antall skogeiendommer og skogens betydning for friluftsliv og landskapskulisse, har kommunen en viktig rolle for å tilrettelegge og å veilede skogeieren slik at fremtidsskogen blir etter dagens krav til økonomisk avkastning og miljøtilpasset forvaltning.

Skogplanting og ungskogpleie

For godkjente tiltak ytes det i dag tilskudd til skogkulturformål (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket). I tillegg kan avsatt skogfond fra tømmerdrifter finansiere slike tiltak. Se
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/tilskudd 

Bygging av landbruksveier

All nybygging og ombygging av landbruksveier, herunder traktorveier, skal godkjennes av kommunen. Det er unntak for enkelte mindre tiltak. Ta kontakt med skogbrukssjefen for veiledning. https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/infrastruktur/landbruksveier#hvordan-soeke-om-landbruksvei- 

Tilskudd til skogsveier

Større veiprosjekter som skogsbilvei, snuplass vogntog og tyngre traktorveier kan søke om offentlig tilskudd til nyanlegg og ombygging. Søknaden med kart og veiplan sendes til kommunen, men det er Fylkesmannen som gir tilsagn om tilskudd.
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/tilskudd#nybygging-og-ombygging-av-skogsveier 

Skogfond

Hver skogeiendom har sin egen skogfondkonto som kommunen forvalter. Skogondet avsettes etter skogsdrift. Skogfondet betales tilbake til skogeiere når tiltak til godkjente formål utføres. Det kan være til skogkulturtiltak og skogsveibygging, men også skogkurs, skogforsikring og miljøtiltak i skogen. De fleste tiltak må forhåndsgodkjennes av kommunen.
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/om-skogfond 

  • Last updated on .

Besøksadresse

Åpningstider mandag - fredag: kl. 8-15
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse

Farsund kommune
postboks 100, 4552 Farsund

Kommunenummer: 4206
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Kontakt oss

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 38 20 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss