Skriftstørrelse

Hopp til her

SMIL tilskudd - spesielle miljøtiltak i jordbruket

Hva kan du søke om

 • Formålet er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet, samt redusere forurensning fra jordbruket, utover det som blir forventet gjennom vanlig jordbruksdrift.
 • Et viktig siktemål med ordningen er å få til en mer målrettet innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsettinger.

SMIL omfatter tilskuddsordningene:

1. Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekt

 • Formålet er å få mer helhetlig og samordnet innsats på miljøområdet, og bidra til prosesser som sikrer bredest mulig involvering og forankring i miljøarbeidet.
 • Det er ønskelig å få i gang prosesser som leder frem til gode og konkrete kulturlandskapstiltak og forurensningsreduserende tiltak, der forholdene blir lagt til rette for helhetlige prosjekter og større områder. 

2. Tilskudd til kulturlandskaps- og forurensningsreduserende tiltak

 • Formålet er å ivareta natur- og kulturminneverdier i kulturlandskapet og redusere forurensning eller risiko for forurensning fra jordbruket.

Hvem kan søke

 • Alle landbruksforetak som er berettiget til å motta produksjonstilskudd kan søke om SMIL-midler.
 • Eier av landbrukseiendom som oppfyller driveplikten ved utleie og som har org.nr. kan søke. Eier kan også gi leietaker tillatelse til gjennomføring av tiltak.

Hvordan søke

 • Det skal søkes på eget søknadsskjema.
 • Det skal legges ved nødvendige dokumentasjon, slik som situasjonskart der tiltaksområdet er oppmerket, eventuelt foto eller annen informasjon som er nødvendig når kommunen skal behandle søknaden.
 • Søknaden sendes til kommunen.

Skjema

 • Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (PDF)

Annen informasjon - råd for å ivareta kulturminner

 • Last updated on .

Besøksadresse

Åpningstider mandag - fredag: kl. 8-15
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse

Farsund kommune
postboks 100, 4552 Farsund

Kommunenummer: 4206
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Kontakt oss

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 38 20 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss