Hørselskontakt

Målgruppe

Du som bor i Farsund kommune og har en varig nedsatt hørsel.

Formål

Hørselskontakten bistår deg som har nedsatt hørsel, slik at du kan fungere så godt som mulig i dine omgivelser. Tjenesten skal være bindeledd mellom deg, kommunehelsetjenesten og fagpersonell ved SSHF og NAV Hjelpemiddelsentralen og bidra til at du som er hørselshemmet får en bedre hverdag.

Kriterier

At du er hørselshemmet.

Tjenesten omfatter

Hørselskontakten kan:

Kontakte hjelpemiddelsentralen ved feil på hjelpemidler eller ved andre problemer

Hvem utfører tjenesten

Hørselskontakten, Farsund omsorgssenter

Drop-in tilbud på Farsund omsorgssenter onsdager i tidsrommet fra kl. 10:00 - 12:00. 

De som selger batteri til høreapparat i Farsund kommune er:

Blest frisør, Inger-lill
Telefon: 38 39 02 02

Beauty studio, Kristy Kongevold
Telefon: 38 39 35 00

Hørselslaget, Reidar Jølle
Telefon: 410 91 205

Gjeldende lov og regelverk