Koordinator (IP)

For deg som mottar hjelp fra to eller flere instanser, og som har behov for koordinerte tjenester.

Hva får du?

Retten til individuell plan er uavhengig av alder, diagnose og funksjon. 

Dette skal sikre

Hva kan du forvente?

Hva koster det?

Tjenesten er gratis. 

Hvordan komme i gang?

Hvis du ønsker individuell plan og koordinator kan du selv formidle det til kommunen. Fagpersoner som du kommer i kontakt med i kommunen har ansvar for å informere deg om ordningen og spørre om du ønsker individuell plan og tilby koordinator.

Dersom du synes det er vanskelig å møte tjenesteapparatet alene, har du rett til å ha med en person som du har tillit til i arbeidet med den individuelle planen.