Opplevelseskortet

Målet med ordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i kultur- og fritidsopplevelser uavhengig av foreldrenes økonomi.
Administreres av kulturkontoret i samarbeid med NAV og private aktører.

Tilbud som er med i vår kommune i 2018 er:

• Farsund kino
• Flipside skatehall
• Gocartkjøring i Adrenalinparken på Lista
• Paintball-klubben
• Svømmehallen
• MOT (sjørøver-, fotball- og skitur)
• Nordberg fort
• Lista fyr/Lista Fuglestasjon
• Biblioteket