Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Farsund kommune er deltaker i prosjekt som vil sette det tverrfaglige samarbeidet rundt barn og unge bedre i system.
BTI-modellen skal sikre tidlig innsats og samordnede tjenester uten oppfølgingsbrudd og med medvirkning fra barnet/den unge og foreldre.
Helsestasjon, barnehage og skole er særlig viktige deltakere i BTI.
BTI-modellen gir en struktur for handling og samhandling som er nødvendig for å hindre problemutvikling og bedre barn og unges psykiske helse og livskvalitet, uavhengig av hvilke
risikofaktorer som spiller sterkest inn for den enkelte til enhver tid.

Les mer om BTI på følgende lenke: http://tidliginnsats.forebygging.no/Nyheter/Bedre-tverrfaglig-innsats/