Farsund legevakt

Legevakten har eget lokale ved Farsund Omsorgssenter, Livdekrona 62, Farsund.

På hverdager mellom kl. 08.00 - 16.00 er det ikke ordinær legevakt og lokalet er ikke bemannet.

Etter avtale pr. telefon møter vakthavende lege pasienten i disse lokalene. Vakthavende lege nås over telefon 116117. 

Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp i denne tiden kan ringe nødtelefon 113.

Legevakttelefonen går via Legevaktsentralen ved Sørlandet sykehus Flekkefjord. Sykepleier vil ved behov viderekoble til vakthavende lege i Farsund.