Økonomisk stønad (sosialhjelp) | Farsund

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv. Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Dette kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler.

NAV må ha tilstrekkelig dokumentasjon og trenger opplysninger om inntekter og utgifter. Du må i utgangspunktet dokumentere alle opplysninger skriftlig.
Du må ha lovlig opphold og ha fast bopel i Norge for å ha rett til økonomisk sosialhjelp. Hvis du oppholder deg i utlandet, har du ikke rett til økonomisk sosialhjelp.

Alle har rett til å søke om økonomisk sosialhjelp og få en individuell vurdering av saken sin.

Lenker:

https://tjenester.nav.no/veivisersosialhjelp