Skriftstørrelse

Helse og omsorg | Farsund

Enhet for funksjonshemmede, sone Farsund

Leder:
Jan Harald Kjærre
Mobil leder:
90098460
Telefon avdeling:
.
Besøksadresse:
Bjørkeskaret 45, 4550 Farsund
Postadresse:
Postboks 100
Postnummer:
4552
Poststed:
Farsund

Enhet for funksjonshemmede, sone Farsund, yter tjenester til mennesker med ulik type funksjonsnedsettelse. Det gjelder avlastning for familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver overfor barn og unge. Ellers ytes tjenester i bofellesskap og i egne/leide boliger. Enheten har også ansvar for omsorgslønn, transport og parkeringsordninger.

Enhet for funksjonshemmede sone Farsund består av tjenester til hjemmeboende i form av Praktisk Bistand med Opplæring (PBO), derav boveiledning og praktisk støtte og veiledning til dagliglivets gjøremål. Tjenestene ytes i hjemmet til den enkelte, enten de har leid kommunal eller privat bolig eller har egen bolig.

Videre består enheten av Mosvold Bofellesskap, som er et felles botilbud til mennesker med behov for heldøgns tjenster og omsorg. Tjenester ytes også til omkringliggende boliger.

Enheten har også ansvar for avlastningsinstitusjonen Byggeklossen, som gir avlastning til foreldre med funksjonshemmede barn og unge. Her gis normalt tilbud til ca 10 familier. Driften er basert på døgndrift, men det er ikke alle dager i uken det er drift her.

Ut over dette har enheten ansvar for tjenester som Omsorgslønn, men søknad om tjenester rettes til Forvaltningsenheten.

Enheten har også ansvar for Transport og parkeringsordninger, men i det daglige forvaltes disse tjenester ved Servicetorget i Farsund Kommune.

I enheten er ansatt personer med 3-årig høyere utdanning som verne-, sykepleier, sosionom, pedagog, fagarbeider og assistent, fordelt på ca 25 årsverk og ca 40 ansatte pluss vikarer. Det arbeids med grunnlag i målrettet miljøarbeid som metodisk hovedtilnærming. Faglig utvikling vektlegges i stor grad.

Et tverrfaglig samarbeid prioriteres og en samarbeider blant annet nært med skole, arbeidsplasser, aktivitetstilbud, helse og sosialtjenste, spesialisthelsetjeneste – spesielt Habiliteringstjenesten, NAV og frivillige.

Besøksadresse

Åpningstider mandag - fredag: kl. 8-15
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse

Farsund kommune
postboks 100, 4552 Farsund

Kommunenummer: 4206
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Kontakt oss

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 38 20 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss