Vold i nære relasjoner, voldtekt og seksuelle overgrep

logo - dinutvei.noVold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep kan ramme hvem som helst, uavhengig av hvem du er og hvor du bor.

På dinutvei.no finner du oversikt over hjelpetilbud, både spesifisert der du er og i resten av landet. 

Portalens målgrupper er både utsatte, utøvere og berørte. Fagpersoner, beslutningstakere og organisasjoner skal også kunne finne informasjon og hente kunnskap i portalen. Det er lagt til rette for at besøk i portalen ikke kan spores.

Klikk her for mer informasjon på dinutvei.no

Nettportalen er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner og driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.