Skriftstørrelse

Kommunal bolig

Du kan søke om å leie kommunal bolig om du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp eller trenger særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning.

Hva kan du søke om?

Oppfyller du kravene og blir prioritert, vil du få tilbud om leie av en kommunal bolig. Boligene har ulik standard og størrelse. Kommunen tilbyr også tilrettelagte og bemannede boliger.

Krav til søker

For å søke kommunal bolig må du oppfylle kommunens vilkår. Kommunen gjør en prioritering mellom søkerne som har størst behov. Det er derfor ikke sikkert at du vil få kommunal bolig selv om du oppfyller vilkårene.

Kommunens gjeldende kriterier for å få tildelt kommunal bolig er følgende:

Du skal som hovedregel være uten fast bopel eller egnet bolig, og være uten mulighet til selv å skaffe deg egnet bolig selv.

  • Du skal som hovedregel ha hatt botid i Farsund kommune de siste to år, eller ha en annen nær tilknytning til kommunen.
  • Du må være over 18 år. Dersom du er under 18 år skal innvilgelse skje i samarbeid med verge og tjenesteapparat
  • Du som har behov for omfattende bistand og tilsyn fra helsetjenester kan tildeles bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom ditt hjelpebehov ikke vurderes å kunne bli faglig forsvarlig ivaretatt uten et slikt tilbud.

Tildeling om kommunal utleiebolig skjer ut ifra en skjønnsmessig vurdering og på grunnlag av gjeldende kriterier og av søkerens behov. Blant likestilte søkere skjer tildeling på grunnlag av søknadsdato.

Tildeling av bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester vil fra 1.juli 2017 skje etter definerte kriterier i «Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Farsund kommune».

Hva koster det?

  • Husleiene i de kommunale boligene reguleres årlig av kommunestyret. 

Slik søker du om kommunal bolig

1) Fyll ut søknadsskjemaet og signer

  • Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med kommunen

Hva skjer videre?

  • Søknaden behandles så snart som mulig.
  • Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, får du skriftlig beskjed om grunnen til dette og opplysning om når du kan forvente svar på søknaden.
  • Vi vurderer om du oppfyller grunnvilkårene for kommunal bolig. Er det flere søkere enn ledige boliger, må vi prioritere mellom søkerne med størst behov.
  • Du får tilsendt et skriftlig svar som beskriver hva slags bolig du har fått og hvem du kan kontakte om du har spørsmål.

Klage

Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til den som har fattet vedtaket.

  • Last updated on .

Besøksadresse

Åpningstider mandag - fredag: kl. 8-15
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse

Farsund kommune
postboks 100, 4552 Farsund

Kommunenummer: 4206
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Kontakt oss

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 38 20 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss

Logg inn

Logg inn