Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er et obligatorisk utvalg som velges av kommunetyret for valgperioden.

Kontrollutvalget har det løpende ansvaret for tilsyn og kontroll med den kommunale virksomhet som sitt primære ansvarsområde. Utvalget opptrer på vegne av kommunestyret og er underlagt kommunestyrets økonomiske og administrative styrings- og instruksjonsmyndighet. Kontrollutvalgets ansvarsområde omfatter hele den kommunale virksomheten.

Følgende personer er valgt inn i kontrollutvalget for perioden 2015 – 2019:

Johnny Deisz (leder) personlig vara: Jane Arnesen
Richard Ivar Buch, personlig vara: Thales Torkildsen
Martin Reinertsen, personlig vara: Jorunn Gjersdal
Elisabeth Stølen (nestleder), personlig vara: Magne Abrahamsen
Randi Eik, personlig vara: Osmund Viken

Sekretariat for kontrollutvalget

Agder Sekretariat er opprettet for å dekke sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i kommunene Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle og Åseral.

Kontaktperson:

Navn: Utvalgssekretær Willy Gill
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 
Telefon: 90 95 62 46 eller 38 35 52 77
Adresse: Postboks 120, Nesgaten 7 (3. etasje i Kvinesdal sparebank), 4491 Kvinesdal

Innkalling og møtebøker fra kontrollutvalgets møter:

Møtested og møtestart fremgår av hver enkelt innkalling.

23. april 2018: 

pdfMøteinnkalling_-_23._april_2018.pdf

pdfSignert_revisjonsberetning_2017.pdf

pdfMøtebok_23.04.18.pdf

20. juni 2018: 

pdfSakshefte_Farsund_KU_20.06.18.pdf

pdfProsjektplan_rusforebygging_ungdom_Farsund_sign.pdf

19. september 2018:

pdfSakshefte_Farsund_kontrollutvalg_19.09.18.pdf

pdfMøtebok_19.09.18.pdf

30. april 2019:

pdfSakshefte Farsund kontrollutvalg 30.4.2019