Utvalg for helse og omsorg

Fellesliste fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet,
Sosialistisk Venstreparti og Pensjonistpartiet:

Medlemmer:

Anija M. Wormsen (leder)
Guttorm Eng (nestleder)
Tor Bjarne Pedersen
Linda Rhode

Varamedlemmer:

Anne Svendsvoll
Arne Kolnes
Berit Antonsen
Terje Briskelid
Kjell Pedersen
Kirsti Mathiassen

Liste fra Fremskrittspartiet:

Medlemmer:

Henning Skumsvoll
Merete Syvertsen

Varamedlemmer:

Ingrid Williamsen
Åse Galdal Osmundsen
Rolf Oddvar Omland
Hans Erling Kolnes

Liste fra Høyre:

Medlem:

Laila Skjerve

Varamedlemmer:

Karl Johan Skråmestø
Sigmund Barøy
Hallfrid Os