Møteplan for kommunestyre, formannskap og hovedutvalg

Oversikt over møtedager for kommunestyre, formannskap og hovedutvalg finner du i følgende dokument:

Møteplan for våren og høsten 2020:

pdfMØTEPLAN_2020.pdf