Skriftstørrelse

Hopp til her

Varsel om oppstart av reguleringsplan gnr/bnr 34/18 (B43), Vestbygda

Bakgrunn
Farsund kommunestyre ga sin tilslutning i møte 2.4.2020 til følgende vedtak i teknisk utvalg av 25.2.2020:
«Administrasjonen bes igangsette reguleringsarbeid for området B43 i kommunedelplan for Farsund-Lista som er avsatt til fremtidig boligområde.»

Gjeldene plan
Område B43 er avsatt til fremtidig boligområde i kommunedelplan Farsund-Lista 2018-2028.

Det legges opp til adkomst til feltet fra krysset Brekneveien/Villaveien. Plangrense over eiendommene rundt krysset er medtatt for påtegning av nødvendige siktsoner og evt. behov for små justeringer av kryss. Eksisterende adkomstvei for landbruk østover, samt etablert parkering sør for denne, vil bli et tema i planprosessen.

Innspill til varsel om oppstart
Reguleringsendringene vil være utlagt til varsel om oppstart på www.farsund.kommune.no i totalt 4 uker i perioden 8.9.2020 til 6.10.2020.
Eventuelle innspill sendes Farsund kommune, teknisk forvaltning, pb. 100, 4552 Farsund eller på epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 6.10.2020.
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Farsund kommune på tlf. 38 38 20 00.

Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnr 20/02942. 

Se fullstendig oppstartsmelding m/kart over planområdet m.m. i dokumentet under. 

tilhørende dokumenter

pdfVarsel_om_oppstart_av_reguleringsplan_gnr-bnr_34-18_B43.pdf

 

  • Last updated on .

Besøksadresse

Åpningstider mandag - fredag: kl. 8-15
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse

Farsund kommune
postboks 100, 4552 Farsund

Kommunenummer: 4206
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Kontakt oss

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 38 20 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss

Logg inn

Logg inn