Skriftstørrelse

Hopp til her

Offentlig ettersyn - områderegulering Lista Renewable Energy Park

Teknisk utvalg vedtok i sak 20/48 den 5.5.2020 med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 å legge forslag til «områdeplan Lista Renewable Energypark» med tilhørende bestemmelser begge datert 7.4.2020 ut til offentlig ettersyn.

Formålet med planen er å legge til rette for næring, industri, og kontor, med mulighet for etablering av kraftforedlende næringsareal, som datalagringssenter, battericellefabrikk m.v. samt grønnstruktur og landbruksområder. Det skal etableres biogassanlegg. For å gjenvinne noe av varmen som datalagringssenteret skaper, er det åpnet opp for å etablere fiskeoppdrett på land.

Reguleringsplan vil være utlagt til offentlig ettersyn på www.farsund.kommune.no i perioden 6.5.2020 – 17.6.2020. Eventuelle merknader til reguleringsplanen sendes Farsund kommune, teknisk forvaltning, pb. 100, 4552 Farsund innen 17.6.2020.
Nærmere opplysninger om reguleringsplanen kan fås ved henvendelse til Farsund kommune på tlf. 38 38 20 00.

Ved skriftlig henvendelse vennligst referer til saksnummer 2017/531.

tilhørende dokumenter

pdfOffentlig_ettersyn_områderegulering_Lista_renewable_energy_park.pdf

pdfSærutskrift_1.gangsbehandling_områdeplan_Lista_Renewable_Energypark.PDF

pdfPlanforslag_for_1.gangsbehandling_av_17.4.2020.PDF

pdfForslag_til_Reguleringsbestemmelser-7.04.2020.PDF

pdfPlanbeskrivelse.PDF

pdfForurenset_grunn_historisk_kartlegging_23.3.2018.PDF

pdf003_Illustrasjonsplan_1_til_1000_A1_Revidert_02.04.2020.PDF

pdfKlimagassutslipp_Hellemyra_20.3.2020.PDF

pdfRapport_arkeologisk_registering_utført_juli_2019.PDF

pdfVurdering_av_områdestabilitet_11.12.2019.PDF

pdfVurdering_av_områdestabilitet_II_2.4.2020.PDF

pdfRapport_Naturmiljø_14.12.2018.PDF

pdfROS-analyse_rev._30.4.2018.PDF

pdfTrafikkanalyse_1.4.2020.PDF

pdfVAO-rammeplan_3.4.2020.PDF

pdf13_Oppsummering_av_innspill_planoppstart.PDF

pdf14_Uttalelser_varsel_om_oppstart_samlet.PDF

pdfAVTALE_OM_UTARBEIDELSE_OG_FINANSIERING_AV_OMRÅDEPLAN_FOR_DATA_CENTER.PDF

pdfplanbestemmelser_-_lista_fly-_og_nringspark.PDF

pdflista_fly-_og_nringspark.PDF

pdfVarsel_om_oppstart_av_områdereguleringsplan_med_utbyggingsavtale_for_områdeplan_for_Lista_renewable_energy_park.PDF

pdfGrunneiere_liste_oppstart_vedlegg1.PDF

pdfOppstartkart_A3_20171009.PDF

pdfAnnonse.PDF

pdfVarslingsliste_off_inst_org_vedlegg_2.PDF

pdf07_Lista_Rapport_Naturmiljo_dat._14.12.2018.PDF

pdf08_Lista_Rapport_Overvann_Flom_001.PDF

pdf10211152_Flomkartlegging_Lista_rapport.PDF

pdfFlomsone_Q200p40_del1.PDF

pdfFlomsone_Q200p40_del3.PDF

pdfFlomsone_Q200p40_del3.PDF

pdfFlomsone_Q200p40_del1.PDF

pdfFlomsone_Q200p40_del3.PDF

pdfFlomsone_Q200p40_del2.PDF

  • Last updated on .

Besøksadresse

Åpningstider mandag - fredag: kl. 8-15
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse

Farsund kommune
postboks 100, 4552 Farsund

Kommunenummer: 4206
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Kontakt oss

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 38 20 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss

Logg inn

Logg inn