Koronavirus

Farsund kommune ber alle innbyggere om å følge de nasjonale retningslinjene for bekjempelse av koronasmitten. Vi følger situasjonen tett i samråd med nasjonale myndigheter og har en omfattende beredskap for at alle som trenger det skal få tilgang til informasjon, råd og helsehjelp.                                                    

Andre informasjonskanaler om koronaviruset:   Click for advice and information to the public about novel coronavirus:   
Folkehelseinstituttet helsenorge   Folkehelseinstituttet helsenorge

Kjenner du noen som ikke har tilgang til å lese lokal informasjon på nett, kan de ringe oss på 38 38 20 00 og be om å få informasjonen tilsendt i posten.