Skriftstørrelse

Hopp til her

Vedtatt plan - Reguleringsplan for Solhougtoppen, Farsund sentrum – gnr/bnr 1/599

Farsund kommunestyre vedtok med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 som sak 19/18 den 11.4.2019 planforslaget for «Omregulering Solhougtoppen» datert 11.6.2018 med følgende endringer:

1.Områder for Kongsbregne markeres i plankart med JURPUNKT SOSI 1271 og teksten «registret Kongsbregne» i tegnforklaring, jmf punkt 3.3 c) i bestemmelsene, administrasjonens uthevning:

c) Det tillates ikke tiltak i konflikt med enkelttrær som er markert i plankartet eller med andre enkeltfunn i strid med funn i biologisk mangfold rapport av Grimsby Naturtjenester.

2.Det inntas i plankartet et område for gjesteparkering som vist i kart fra Kristiansen & Selmer-Olsen AS datert 18.02.19.

3.Plankartet påtegnes frisiktsoner i kryss iht. gjeldene standard. Det legges til ett nytt avsnitt/punkt i bestemmelsene under 3.2:
Frisiktsoner :Innenfor frisiktarealet tillates ikke murer, gjerder eller vegetasjon høyere enn 0.5m over tilstøtende veiers nivå. Terreng skal ikke planeres høyere enn tilstøtende veiers nivå.

4.Det legges til ett punkt 3.1.2 i) Det skal være ett ladepunkt for elbil pr boenhet.

5.Det legges til ett punkt d) under 6. Rekkefølgebestemmelser og vilkår for gjennomføring - 6.1 Før bebyggelse tas i bruk:

d) Før ferdigtillatelse for bebyggelse kan gis skal alle eiendommene ha direkte tilgang på bredbånd via trekkerør.

6.Gjeldene plankart med PlanID 15600 Solhougtoppen, Farsund sentrum - gnr/bnr, 1/599 av 06.11.2014 oppheves.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder. Eventuell klage må fremsettes skriftlig til Farsund kommune, teknisk utvalg innen 3 uker fra 4.7.2019. Frist for å kreve erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2 og rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningsloven § 16-5, er tre år fra 4.7.2019. Nærmere opplysninger om reguleringsplanene fås ved henvendelse til Servicetorget på telefon 38 38 20 00.

Ved skriftlig henvendelse vennligst referer til saksnummer 2018/430.

Tilhørende dokumenter 

pdfVarsel_om_vedtatt_Reguleringsplan_for_Solhougtoppen_Farsund_sentrum__gnr_bnr_1_599.PDF

pdfSærutskrift_2.gangsbehandling_Reguleringsplan_for_Solhougtoppen_Farsund_sentrum__gnr_bnr_1_599.PDF

pdfVedlegg_2_-_Bestemmelser.PDF

pdfVedlegg_1_-_Plankart.PDF 

  • Last updated on .

Besøksadresse

Åpningstider mandag - fredag: kl. 8-15
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse

Farsund kommune
postboks 100, 4552 Farsund

Kommunenummer: 1003
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Kontakt oss

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 38 20 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss

Logg inn

Logg inn