Skriftstørrelse

Hopp til her

Vedtatt plan - Reguleringsplan for Tjørve - gnr/bnr 33/47

Farsund kommunestyre vedtok med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12 forslaget til «Reguleringsplan Tjørve - gnr/bnr 33/47» datert 5.3.2018 sist revidert 15.5.2018 med tilhørende bestemmelser datert 28.2.2018 sist revidert 15.5.2018, med følgende endringer:

1. I § 4 c) «Frittliggende garasje kan plasseres inntil 1m fra nabogrense» legges det til: «Dersom garasje bygges nærmere nabogrense enn 4 meter skal mønehøyden ikke være over 4,0 m og gesimshøyde ikke over 3,0 m. Høyde skal måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bygningen kan da kun oppføres i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller».

2. Det tilføres ett punkt i bestemmelsene:
«Boligbebyggelse skal ha ett ladepunkt for elbil pr. boenhet».

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder. Eventuell klage må fremsettes skriftlig til Farsund kommune, teknisk utvalg innen 3 uker fra 4.7.2019. Frist for å kreve erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2 og rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningsloven § 16-5, er tre år fra 4.7.2019.
Nærmere opplysninger om reguleringsplanene fås ved henvendelse til Servicetorget på telefon 38 38 20 00.
Ved skriftlig henvendelse vennligst referer til saksnummer 2017/2321.

Tilhørende dokumenter

pdfVarsel_om_vedtatt_plan_-_Reguleringsplan_Tjørve_-_gnr_bnr_33_47.PDF

pdfSærutskrift_2.gangsbehandling_Reguleringsplan_Tjørve_-_gnr_bnr_33_47.PDF

pdfPlanforslag_revidert_etter_vedtak._rev.dato15.5.2018.PDF

pdfKonsekvensutredning_Tjørve_gnr_bnr_33_47.PDF

pdfBestemmelser_Tjøre_gnr_bnr_33_47.PDF

 

 

  • Last updated on .

Besøksadresse

Åpningstider mandag - fredag: kl. 8-15
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse

Farsund kommune
postboks 100, 4552 Farsund

Kommunenummer: 1003
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Kontakt oss

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 38 20 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss

Logg inn

Logg inn