Skriftstørrelse

Hopp til her

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for fritidsboliger Vika gnr/bnr 207/1 - Spind

Teknisk utvalg vedtok 1.11.2018 i sak 18/117 med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 å legge «Detaljregulering fritidsboliger Viga gnr/bnr 206/1» datert 14.5.2018 med tilhørende bestemmelser ut til offentlig ettersyn på følgende vilkår:

1. Det legges til et nytt punkt 2.3 under «fellesbestemmelser for hele planområdet»: «Byggegrense mot sjø er sammenfallende med formålsgrense for alle formål under:
• bebyggelse og anlegg
• samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

2. Planforslaget må suppleres med en konsekvensanalyse i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger av 21.6.2017 og kommunedelplanen for kystsonen i Spind, herunder:
- Konsekvenser for endring fra LNF til fritidsbebyggelse.
- Konsekvenser for endring fra spredt bolig til fritidsbebyggelse.
- Konsekvenser for eksisterende kulturlandskap i planområdet.»

Hensikten med planen er å regulere inn en eksisterende fritidsbolig og 2 nye fritidsboliger med tilhørende nye båthus/naust i Viga i Spind. Det reguleres og inn adkomst, sti og parkeringsplasser.

Reguleringsplan vil være utlagt til offentlig ettersyn på www.farsund.kommune.no i perioden 22.3..2019 – 3.5.2019.
Eventuelle merknader til reguleringsplanen sendes Farsund kommune, teknisk forvaltning, pb. 100, 4552 Farsund innen 3.5.2019.

Nærmere opplysninger om reguleringsplanen kan fås ved henvendelse til Farsund kommune på tlf. 38 38 20 00.
Ved skriftlig henvendelse vennligst referer til saksnummer 2017/1957.

tilhørende dokumenter

pdfOffentlig_ettersyn_Detaljregulering_for_fritidsboliger_Vika_gnr_bnr_207_1_-_Spind.PDF

pdfVedlegg_1_-_Plankart.PDF

pdfVedlegg_2_-_Bestemmelser.PDF

pdfPlanbeskrivelse_datert_14.5.2018_revidert_10.9.2018.PDF

pdfSærutskrift_1.PDF

 

  • Last updated on .

Besøksadresse

Åpningstider mandag - fredag: kl. 8-15
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse

Farsund kommune
postboks 100, 4552 Farsund

Kommunenummer: 1003
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Kontakt oss

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 38 20 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss

Logg inn

Logg inn