Skriftstørrelse

Varsel om vedtatt plan - Reguleringsplan for Farøy Brygge

Farsund kommunestyre vedtok i sak 18/51 den 6.9.2018 med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12 forslaget til Reguleringsplan for Farøy brygge - gnr/bnr 3/23, 49, 80, 58 datert 29.1.2018, med bestemmelser datert 29.1.2018 sist revidert 2.3.2018 med følgende tillegg og endringer i bestemmelsene:

1. Det legges til ett nytt punkt i bestemmelsene under 2. FELLESBESTEMMELSER:
2.6 Fasadeutforming
Byggesøknader som angår fasadeutforming skal forelegges fylkeskonservatoren for uttalelse.

2. Følgende setning legges til under 3.2 Garasjeanlegg for boligbebyggelse BG:
Det skal være minimum ett ladepunkt for EL-bil per boenhet.

3. Under punkt 5 GRØNNSTRUKTUR
5.1 Kombinert park og grønnstruktur, o_GAA1 og 2 legges det til følgende ord, uthevning i gult: - Øvrige deler av parken skal gis et parkmessig preg og inneholde sykkelparkering, ny beplanting, belysning, møblering, nødvendig skilting og rekkverk.

4. Under punkt 7.3 Brukstillatelse/ferdigattest
Før det kan gis brukstillatelse og/eller ferdigattest for bebyggelse innenfor planområdet, skal følgende være tilstede: Endres kulepunkt 2 fra:
- Ferdig opparbeidet lekeplass i Farøyparken.
Til:
- Kombinert park og grøntstruktur (o_GAA1-2) skal være opparbeidet i henhold til godkjent landskapsplan.

5. Under punkt 7.3 Brukstillatelse/ferdigattest
Før det kan gis brukstillatelse og/eller ferdigattest for bebyggelse innenfor planområdet, skal følgende være tilstede:
Legges det til ett nytt kulepunkt:
Ferdig opparbeidet o_SGG1.

6. Overskrift for punkt 4.5 i bestemmelsene, Kai, o_SK1-3 rettes til: Kai, o_SK1-4.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Vest-Agder. Eventuell klage må fremsettes skriftlig til Farsund kommune, teknisk utvalg, innen 3 uker fra 10.9.2018.
Frist for å kreve erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2 og rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningsloven § 16-5, er tre år fra 10.9.2018.
Nærmere opplysninger om reguleringsplanene fås ved henvendelse til Servicetorget på telefon 38 38 20 00.

Ved skriftlig henvendelse vennligst referer til saksnummer 2016/2615.

tilhørende dokumenter:

pdfVarsel_om_vedtatt_Reguleringsplan_for_Farøy_brygge.PDF
pdfSærutskrift_2.gangsbehandling_Reguleringsplan_for_Farøy_brygge_-_gnr_bnr_3_23_49_80_58.PDF
pdfPlankart_PDF_-_Fornyet_førstegangsbehandling.PDF
pdfbest._for_Farøy_revidert_2.3.2018.PDF
pdfPlanbeskrivelse_-_Fornyet_førstegangsbehandling.PDF
pdfSnitt_S1_Juridisk_-_Fornyet_førstegangsbehandling.PDF
pdf1_Situasjonsplan_1_500_A1_A3.PDF
pdf2_Situasjonsplan_1_500_med_2._etg_A1_A3.PDF
pdf10_Langsnitt.PDF
pdfSærutskrift_1.gangsbehandling_detaljregulering_Farøy_brygge.PDF

  • Last updated on .

Farsund kommune

Besøksadresse:
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse:
Farsund kommune, postboks 100, 4552 Farsund

Åpningstider:
Mandag-fredag kl. 08-15

 

Sentralbord: 38 38 20 00
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Kommunenummer: 1003
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Personvern og informasjonskapsler


Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me