Skriftstørrelse

Melding om påbegynt planarbeid - Reguleringsplan for gnr/bnr 88/1 og 97/4 m.fl, Meberg/Kalleberg

I samsvar med plan- og bygnings § 12-8 meldes herved om oppstart av arbeid med ny
Reguleringsplan for gnr/bnr 88/1 og 97/4 m.fl, Meberg/Kalleberg i Farsund kommune.

Avgrenset planområdet er på ca. 170,0 daa. Store deler av arealer innenfor avgrenset planområdet blir ikke berørt.
Formålet med planen er spredt boligbebyggelse. Foreløpig plan er 10 nye eneboligtomter med tilhørende vei, teknisk infrastruktur og lek/fellesareal.

Planstatus
Gjeldende plan er kommunedelplanen for Farsund-Lista 2018-2028

Planområdets avgrensning og virkninger utenfor planområdet
Planområdet omfatter følgende eiendom 88/1, 97/4 m fl. som i kommunedelplanen for Farsund-Lista 2018-2028 er avsatt til spredt boligbebyggelse i område SB37-10.

Vedlagt ligger foreløpig kartskisse over plassering av nye boliger og tenkt adkomstvei.
Undertegnde vil be om innspill og synspunkter til det igangsatte planarbeidet.

Innspill og synspunkter sendes per post til:
Lister Arkitektur og Byggteknikk AS, Audendalsveien 4417, 4529 Byremo

Eller pr epost til:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 
Frist for inspill og synspunkter: 19.10.2018

Med vennlig hilsen
Odd Tore Naglestad

tilhørende dokumenter:

pdfOppstartsmelding_Reguleringsplan_Meberg_Kalleberg_Gnr_bnr_97_4_mfl.pdf
pdfV-1_Planavgrensing.pdf
pdfV-2_Illustrert_bebyggelse.pdf
pdfV-3_Møtereferat_oppstartsmøte_Reguleringsplan_Meberg_Kalleberg_Gnr_bnr_97_4_mfl.pdf

  • Last updated on .

Farsund kommune

Besøksadresse:
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse:
Farsund kommune, postboks 100, 4552 Farsund

Åpningstider:
Mandag-fredag kl. 08-15

 

Sentralbord: 38 38 20 00
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Kommunenummer: 1003
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Personvern og informasjonskapsler


Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me