Kommuneoverlegen om feildiagnose

Kommuneoverlege Ann-Margret Haaland forklarer hvordan en dame på Borhaug feilaktig ble diagnotisert med korona i forrige uke. Haaland sier vi i fremtiden skal være nøye med å sjekke hvilke tester folk har gjennomgått før det avklares om de er smittebærende eller ikke, se: https://www.youtube.com/watch?v=Zbztkxj7yOA&feature=youtu.be