Besøksbegrensning ved kommunens institusjon og sykehjemsnære boliger

Det innføres besøksbegrensning til sykehjem og sykehjemsnære boliger i 10 dager for pårørende og andre som har vært på reise i utlandet, både "røde" og "grønne" land. 10 dager gjelder fra den dagen man er kommet hjem fra reise i utlandet.

Hvis pårørende og andre testes for SARS-CoV-2, skal man ikke gå på besøk før negativt prøvesvar foreligger.
Tiltaket blir gjeldende f.o.m. tirsdag 4. august, men aktuelle personer som nylig har vært i utlandet bør oppfordres til å unnlate besøk også før dette.

Det henvises for øvrig til:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/besok-kommunale-helse-og-omsorgsinstitusjoner/

Kommuneoverlege
Ann-Margret Haaland