Skriftstørrelse

Hopp til her
  • Hjem
  • Om oss
  • Nyhetsarkiv
  • Treningssentre og liknende skal fortsatt holde stengt (yoga, cross-fit, pole-dance mv.)

Treningssentre og liknende skal fortsatt holde stengt (yoga, cross-fit, pole-dance mv.)

Nedenstående presisering kom etter Fylkesmannens møte onsdag (publisert 20.05.2020)

https://www.fylkesmannen.no/agder/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/treningssentre-og-liknende-skal-fortsatt-holde-stengt-yoga-cross-fit-pole-dance-mv/

Den enkelte innehaver er selv ansvarlig for å overholde regelen. Kommunen er tilsynsmyndighet. Brudd på reglene kan straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder. Reglene håndheves av politiet.

Treningssentre, svømmehaller, badeland og lignende tilbud skal fortsatt holde stengt, jf. covid-19-forskriften § 14 bokstav b. Som treningssentre regner covid-19-forskriften også steder som tilbyr yoga, cross-fit pilates og pole-dance.

Det er ikke åpnet for unntak fra denne regelen. Dvs. at det for eksempel ikke kan gis dispensasjon hverken av fra kommunelegen, Fylkesmannen eller Helsedirektoratet. Man kan heller ikke holde åpent ved å forholde seg til og overholde 1-metersregelen og eventuelle begrensninger i gruppestørrelse. Man kan heller ikke bruke veilederen som er laget for gjenåpning av idretten.

Unntaket som gjelder, er trening utendørs i tråd med gjeldene avstands- og grupperegler.

Hensynet bak denne regelen er begrensning av smitte. Det ferdes et stort antall mennesker på slike steder, og den generelle smittefaren anses for øyeblikket å være stor. Forskriften endres fortløpende etter en risiko- og sårbarhetsvurdering, jf Rundskriv I-5/2020. Bingohaller for eksempel tatt ut av ordlyden i covid-19-forskriften § 14 b. Det innebærer at driftsforbudet for bingoer er opphevet, mens treningssentre planlegges åpnet til 15.juni og skal inntil denne dato hodes stengt.

Fylkesmannen er kjent med at praksis har vært varierende blant de ulike aktørene. Enkelte virksomheter holder åpent og definerer seg som noe annet enn treningssenter. Næringskoden i Brønnøysundregisteret er ikke er avgjørende. Helsedirektoratet har et brev til drivere av yoga-studio uttalt:

Helsedirektoratet vurderer at virksomheter som tilbyr yoga, pilates eller pole-dance, og har garderober og/eller dusjfasiliteter og felles utstyr, uavhengig av om dette er i bruk eller ikke, som regel vil anses som treningssentre eller lignende tilbud, jf. § 14 bokstav b.
(…)
Vi understreker at yoga som hovedregel vil være en form for trening. Det vil kun unntaksvis være aktuelt å vurdere om yoga anses som alternativ behandling jf. alternativ behandlingsloven § 2 og dermed er omfattet av covid-19-forskriften § 16 bokstav g.
(…)
Yogainstruktører som driver "helserelatert behandling" jf. lov om alternativ behandling, i en-til-en behandlingssituasjon omfattes av forskriften § 16 bokstav g og kan holde åpent, forutsatt at de ivaretar grunnleggende krav til smittevern. Se mer om dette i Helsedirektoratets veileder til helsevirksomheter med én til én kontakt - covid-19.

Lenke til >Rundskriv I-5/2020

Lenke til HDI > Koronavirus – beslutninger og anbefalinger

Vennlig hilsen
Ann-Margret Haaland
kommuneoverlege

  • Last updated on .

Besøksadresse

Åpningstider mandag - fredag: kl. 8-15
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse

Farsund kommune
postboks 100, 4552 Farsund

Kommunenummer: 4206
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Kontakt oss

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 38 20 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss

Logg inn

Logg inn