Skriftstørrelse

Hopp til her

De yngste elevene skal tilbake på skolen på mandag

 Sitteplass i bussen

Etter flere uker med hjemmeskole åpner vi skolen for 1. – 4. klasse fra mandag 27. april. Skolene vil følge vanlig åpningstid for den enkelte skole for trinnene 1. til 4., og vanlig skoleskyss starter opp igjen fra samme dag. Åpningstid for SFO vil bli noe redusert.

Myndighetene har nå vurdert smittesituasjonen slik at det er tilrådelig å åpne skolene igjen. Det er fortsatt viktig at alle har et spesielt fokus på anbefalte smittevernstiltak, og skolen vil etterstrebe å følge disse.
I Norge har vi en opplæringsrett og plikt. De fleste barna er skrevet inn på en skole og vi tar derfor utgangspunkt i at alle disse elevene møter på mandag. Skulle noen av helt spesielle årsaker ikke møte, ønsker skolene en tilbakemelding fra hjemmet og eventuelt en legeerklæring som begrunner dette.

Skoleskyss vil gå som normalt for de barna som ellers har skyss. I veilederen fra Udir er det spesifisert hvordan man har tenkt å begrense muligheten for smitte i forbindelse med skoleskyss, og vi legger også ved en plansje fra AKT der de viser hvordan barna skal sitte i bussene. Dersom det er noen skysselever som ikke skal benytte skyssen, er det viktig at skolene får tilbakemelding om dette.
Når det gjelder SFO, utgår morgenordningen i første omgang. Tilsynet i skolegården vil bli utvidet, slik at det f.o.m 27.04 vil være ansatte ut en halv time før skolen starter (oppstart av 1. time). På ettermiddagen har vi SFO-tilbud fram til kl. 16. for de som har betalt for ordningen, dvs. nesten vanlig lengde på ettermiddagstilbudet.

Vedrørende SFO-plass gir kommunen nå mulighet for oppsigelse av plassen uten oppsigelsestid. Vi oppfordrer de som har mulighet til å vurdere behovet for SFO, dette for å redusere kontakten mellom ulike barn mest mulig. Om dere ønsker å si opp plassen i SFO så ta snarest mulig kontakt med skolen.
Når vi nå starter opp igjen vil elevene få tildelt eget område i skolegården som de skal oppholde seg i løpet av skoledagen når det er friminutt. Ved ankomst til skolen går elevene rett til «sitt» område. Disse områdene vil være merket, noen med gjerde, andre ved annen oppmerking. Dette er et viktig tiltak for å hindre kontakt mellom mange elever i løpet av en skoledag. De ansatte vil også begrense kontakten med antall elever gjennom å knyttes opp mot færrest mulig elevgrupper.

I tråd med veilederen vil skole og SFO i større grad flytte undervisnings- og lekeaktivitet ut, og slik bruke uteområdene mer enn det man ellers gjør.
Det vil utarbeides klare rutiner for håndvask i løpet av dagen, og i spesielle situasjoner, og det vil brukes god tid ved skolen for å få på plass gode rutiner knyttet til dette.
Så snart skolene har mer informasjon til hjemmet, kommer dette ut via skolenes kommunikasjonsløsninger.
For å vise hvilken fokus vi har på rutiner, organisering og smittevern, legger vi med en lenke til veilederen vi arbeider etter.
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

Med vennlig hilsen
Tor Magnus Knutsen, kommunalsjef oppvekst og kultur

  • Last updated on .

Besøksadresse

Åpningstider mandag - fredag: kl. 8-15
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse

Farsund kommune
postboks 100, 4552 Farsund

Kommunenummer: 4206
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Kontakt oss

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 38 20 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss

Logg inn

Logg inn