Avlyste møter/arrangementer

 

Grunneiermøte i Utvalgt Kulturlandskap Vest-Lista mandag 16.03. kl. 19 på Nordberg fort er avlyst.

Bruker- og pårørendeseminar 19. mars på Herredshuset er avlyst