Uværet "Elsa"

Meteorologisk institutt:
https://www.met.no/

Kartverkets havnivå-tabell:

https://www.kartverket.no/sehavniva/

Det er meldt farevarsel RØDT og en forventer svært høy vannstand og sterk vind i perioden kl 16.00 til 19.00 i dag. Kommunen har iverksatt forebyggende tiltak og overvåker situasjonen. Kommunen har heldøgns tjeneste i teknisk drift, og kommunens heldøgns vakttelefon er tlf. 951 94797 eller 951 31218 etter kl 15.00. Disse numrene er ment for henvendelser som gjelder materielle skader eller faresituasjoner, og innebærer selvsagt også bistand til å forebygge skader. Er det fare for liv og helse skal du i stedet bruke nødnumrene.
Farsund kommune ber befolkningen forholde seg til informasjon fra Politiet, Vegmyndigheter, Meteorologisk institutt og NVE. Og ber om at innbyggerne følger disse forebyggende rådene:
• Ikke oppsøk steder hvor du kan utsettes for fare.
• Sjekk i god tid at båter er fortøyd slik at den tåler høy vannstand.
• Fjern løse gjenstander som kan bli tatt av høyt vann.
• Bølger kan komme i tillegg til høy vannstand. Bølger kan «klatre» og ta med seg gjenstander.
• Bind fast større gjenstander som kan flyte, men som du ikke får flyttet.
• Fjern elektronisk utstyr som kan bli stående i vann.
• Test om pumpen i kjelleren virker dersom du har dette.
• Sikre gjenstander som for eksempel kjellere som er utsatt for vann gjennom vindu eller murer.
• Vær oppmerksom på drivgods i sjøen etter høy vannstand.