Utlyst konkurranse om veterinærer til veterinærvakta

Det skal inngås nye 2-årige avtaler med minimum 3 veterinærer om vaktordningen i Lindesenes veterinærvaktområde.  Se utlyst konkurranse på Doffin: https://doffin.no/Notice/Details/2019-345838 .

Interesserte må søke elektronisk, se informasjon i utlysningen.  Søknadsfrist: 10. januar 2020