Busskortordningen i Farsund

Fra og med høstsemesteret 2019 opphører ordningen med dekning av busskort for studenter.

Dersom du deltar i ordningen for skoleåret høst 2018/vår 2019 og ikke har levert inn kvitteringer, kan disse fortsatt sendes inn.