Åpningstider ved salgssteder

 

Fylkesmannen har siden 2014 godkjent Farsund kommune som typisk turiststed for månedene juni, juli og august.

Dette betyr at butikkene er unntatt fra helligdagslovens regler i denne perioden, og kan ha åpent på alle typer helligdager
Vedrørende pinsen:
I helligdagsloven fremgår at butikker vanligvis må stenge kl 16.00 på pinseaften.
Denne regelen kommer ikke til anvendelse i kommuner som er typisk turiststed. Butikkene kan ha åpent så lenge de ønsker i nevnte periode både på pinseaften og andre dager.
Merk! at salgstiden for alkoholholdig drikke i butikk ikke berøres av godkjenningen som turiststed
Salgstiden for alkoholholdig vare vil fortsatt være kl 18.00 på lørdager, og dette gjelder også på pinseaften
Og til kl 20.00 på hverdager
Og på alle helligdager (vanlige søndager, 1. pinsedag og 2. pinsedag) er det forbudt å selge alkohol i butikk