Eiendomsskatt - klagebehandling

Prosessen med behandling av klager på eiendomsskatten for 2019 vil ta lengre tid enn forutsatt. Til sammen ble 650 takster påklaget innen fristen 16.april. Sakkyndig nemnd har pr. dato behandlet ca.370 takster på nytt.

Vedtak med ny skatteseddel er sendt ut for 280 eiendommer der klagen er tatt helt eller delvis til følge. I tillegg er 90 saker oversendt klagenemnd for eiendomsskattesaker til behandling.

Kommunestyret vedtok i sak 19/23 å redusere satsene for eiendomsskatt for 2019.
På faktura for 2. termin kommunale avgifter og eiendomsskatt er den generelle promillen redusert fra 7 til 3,5 promille. Satsen for bolig er justert fra 2,25 til 2 promille.
Satsene er justert på siste faktura for hele året. Faktura forfaller til betaling 1 november og skyldig beløp må betales uavhengig av om eiendomsskatten er påklaget.

Det gjenstår fremdeles ca. 300 klager til behandling. Beregnet saksbehandlingstid er ytterligere 4 måneder fra dato.