Invitasjon til åpning - leskjermer på Bausje

Invitasjon til åpning!
Alle er velkomne til åpning av leskjermer på Bausje fredag 5.4 kl 11-12 . Det blir snorklipping, pølser mm.

Arbeid på Bausje

Levegg på Bausje

Leskjermer på Bausje