Bredbåndsprosjekter som har fått støtte 2018

På fylkesmannens nettside kan du lese om hvilke prosjekter som har fått statlig støtte til utbygging av bredbånd i 2018. Det er forventet inngåelse av avtaler i løpet av 1 - 2 måneder.

For Farsund gjelder dette områdene Sævik, Grobo, Dåreid, Våge, Maberg, Vetland, Brastadvannet, Hassel, Nesheim og Dyngvold.

Les mer på: https://www.austagderfk.no/breiband2018