Nytt søknadssystem for SMIL-midler og dreneringstilskudd

Fylkesmannen i Agder innformerer om at det er innført digital innsending av søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og drenering av jordbruksjord for 2019. 

Mer informasjon om dette finner du på fylkesmannens nettside: https://www.fylkesmannen.no/agder/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-jordbruk-og-skogbruk/nytt-soknadssystem-for-smil-og-drenering/