Skriftstørrelse

Hopp til her

Ungdata-undersøkelse

Ungdata gjennomføres for 4. gang i Farsund kommune i uke 9-12

Ungdata tar for seg et bredt spekter av forhold ved livene til ungdom, og omhandler blant annet temaene familie, fritid, nærmiljø, skolemiljø og helse.
Ungdomsskolene og enkelte trinn på Eilert Sundt videregående har tidligere deltatt og svart på undersøkelsen i 2011, 2014 og 2016.
Begge ungdomsskolene og alle tre trinn på Eilert Sundt videregående skole deltar denne gang. Nytt i 2019 er at i år deltar også 5.-7. trinn.

Undersøkelsen finner sted i skoletiden ved at ungdommene svarer på et spørreskjema via internett.

Formålet med undersøkelsen

Hensikten med undersøkelsen er å få mer kunnskap om hvordan det er å være ungdom i Farsund kommune. Resultatene skal brukes som grunnlag for ungdomspolitikken i årene som kommer og til å vurdere satsningsområder i det forebyggende ungdomsarbeidet. Målet er å skaffe til veie informasjon som kan benyttes for å bedre oppvekstmiljøet i kommunen.

Datamaterialet vil senere bli lagt inn i nasjonal database, sammen med tilsvarende ungdoms-undersøkelser gjennomført i andre kommuner. Data fra undersøkelsen vil også kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår. Vi vil også få mulighet til å se på utviklingen fra første gang vi deltok i Farsund fra 2011 og frem til nå.

Undersøkelsen omfatter spørsmål om hva ungdom driver med på fritida og hva slags oppfatninger de har om seg selv og andre. Den vil gi svar på mange spørsmål: Hvor fornøyde er ungdom i Farsund kommune med livet sitt – og hvordan liker de seg på skolen, i fritida, med vennene og i nærmiljøet? Hva bruker ungdom tida si til når de ikke er på skolen? Hvor mange er med i idrett og andre organiserte aktiviteter? Hvordan opplever de unge foreldrene sine? Er det mange som blir mobbet av jevnaldrende? Hvor mange av de unge har erfaringer med alkohol, tobakk og narkotika? Dette er eksempler på tema som undersøkelsen dekker.

Spørreskjemaet

Spørreskjemaet er lagt opp slik at ungdommene skal krysse av på ulike svaralternativer. Følgende hovedtema inngår i undersøkelsen:
1. Foreldre og venner
2. Skole og framtid
3. Fritid
4. Helse og trivsel
5. Tobakk og rusmidler
6. Risikoatferd og vold

Foresatte som ønsker det, kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte KoRus - Sør.

  • Last updated on .

Besøksadresse

Åpningstider mandag - fredag: kl. 8-15
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse

Farsund kommune
postboks 100, 4552 Farsund

Kommunenummer: 4206
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Kontakt oss

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 38 20 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss

Logg inn

Logg inn