Hogst av skog på Bausje

Kommunen samarbeider med Fylkesmannen om ønsket utvikling av området på Bausje. Det planlegges levegger og leplanting, sandbasseng og restaurering av sanddyner. Ta turen ut og se hva som skjer og kom gjerne med innspill til ønsket utvikling.