Informasjon til foreldre med barn i barnehage og på SFO i Farsund kommune

Farsund kommune har innført et nytt system for opptak og administrasjon av barn i både kommunale og private barnehage og SFO.
Dette har betydning for deg som allerede har barn i barnehage/SFO, og det er derfor viktig at du leser informasjonen som følger, slik at du vet hvordan det nye systemet fungerer, og hvordan det påvirker deg.

Alle foresatte med barn i barnehage/SFO i Farsund kommune, kan nå logge inn og se opplysninger om sine barn i «Oppvekstportalen».

I «Oppvektportalen» skal foresatte selv holde kontaktopplysninger oppdatert, og det er derfor viktig at du logger inn og kontrollerer at informasjonen om deg og ditt/dine barn er riktig. Legg inn de opplysningene som mangler om barn, dere foresatte og kontaktpersoner.

Dersom du skal søke om endret type plass, eller si opp plassen i barnehage/SFO, skal dette nå gjøres elektronisk, via «Oppvekstportalen».

Innlogging skjer via ID-porten, ved bruk av MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

Du trenger ikke logge inn for å sende inn søknad om bytte av barnehage, f.eks. ved flytting.
Lenke til «Oppvekstportalen»: https://farsund.ist-asp.com