Mindre justering i betalingssatser i SFO i Farsundskolen fra 1.1.2019

Det blir en mindre justering av SFO-satsene fra og med 1/1-2019 med bakgrunn i overgang til nytt system for fakturering. Satsene som justeres er satser for ettermiddags-SFO.

Satsen for full plass på ettermiddag vil ikke endres og vil fortsatt være kr. 2100,-

Ny sats for ettermiddagsplass enkeltdager vil være kr. 325 ,- i måneden for henholdsvis mandag, tirsdag og torsdag, dvs. kr. 975,- i måneden dersom barnet er alle tre dager i SFO.
For onsdager og fredager vil månedssatsen for enkeltdager være kr. 562,50 pr. dag og samlet kr. 1125,- pr. måned.